Οι κολυμβητές εκπαιδεύονται ένας προς έναν, εκπαιδευτής και κολυμβητής, μέχρις ότου επιτευχθεί η απόλυτη ανεξαρτησία. Το ζεύγος εκπαιδευτής – κολυμβητής γίνεται μία μονάδα σε μία ομαδική δραστηριότητα, ώστε ο κολυμβητής να κερδίζει τα πλεονεκτήματα της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους όμοιους του, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνει τη διακριτική, αλλά συνεχή επίβλεψη του ιδιαίτερου εκπαιδευτή του.
Μέσω των παιχνιδιών, που είναι κατάλληλα για την ηλικία και τις δυνατότητές τους, οι ομάδες ενημερώνονται για τις ιδιότητες και την συμπεριφορά του νερού και μαθαίνουν πώς να ελέγχουν τα δικά τους προβλήματα ισορροπίας. Η παρεχόμενη σωστή υποστήριξη από τον εκπαιδευτή επιτρέπει στον κολυμβητή να αποκτήσει εμπειρίες κίνησης που ίσως να μην έχει δοκιμάσει στο έδαφος.
Αφού επιτευχθεί η αρχική νοητική προσαρμογή στο νερό και μαθευτούν οι αρχές του ελέγχου της ισορροπίας, οι κολυμβητές φτάνουν σε ένα επίπεδο που είναι προετοιμασμένοι να απεξαρτηθούν από την επαφή του εκπαιδευτή.
Τώρα, ίσως για πρώτη φορά στη ζωή τους, μπορούν να βιώσουν την απόλυτη ανεξαρτησία της κίνησης. Οι κολυμβητές διδάσκονται πώς να διατηρήσουν μια ασφαλή θέση αναπνοής, πως να ανακτήσουν αυτή τη θέση από άλλη θέση και πως να ελέγχουν την εκπνοή όταν το πρόσωπο είναι μέσα στο νερό. Εξοικειώνονται με όλες τις πιθανές περιστροφές του σώματος και μαθαίνουν πώς να αρχίζουν, να ελέγχουν και να σταματούν αυτές τις περιστροφές όταν θέλουν. Η δύναμη της άνωσης, ο στροβιλισμός και η αντίσταση στη κίνηση μελετώνται, μαζί με τις επιδράσεις του μετάκεντρου.
Το αποτέλεσμα είναι ένας ασφαλής κολυμβητής του οποίου η αυτοπεποίθηση βασίζεται τόσο στην ορθή γνώση του νερού όσο και στη δυνατότητα να ελέγχει τις κινήσεις του μέσα στο νερό.