Φυσικοθεραπευτής MSc
O Γραμματικού Γεώργιος είναι φυσικοθεραπευτής με εξειδίκευση στην παιδιατρική φυσικοθεραπεία. Το 2012 ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Α.Τ.Ε.Ι.
Θεσσαλονίκης. Το 2018 ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία» του ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης με «Άριστα».
Επιπρόσθετα έχει λάβει ετήσια εξειδίκευση στην Ειδική αγωγή και εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και ετήσια Παιδαγωγική εκπαίδευση στο
Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

Κατά την εξειδίκευσή του στην Παιδιατρική φυσικοθεραπεία πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στην παιδιατρική Μ.Ε.Θ και στη Μ.Ε.Ν.Ν. του Ιπποκράτειου Γ.Ν. Θεσσαλονίκης. Από το 2013 μέχρι και σήμερα εργάζεται σε ειδικό σχολείο ως Φυσικοθεραπευτής Ειδικής αγωγής, το οποίο τον καθιστά ικανό να παρεμβαίνει σε παιδιά με ειδικές ανάγκες –και όχι μόνο- με επιτυχία.
Έχει παρακολουθήσει τα εξής σεμινάρια και τεχνικές:

  • Παιδιατρικές πρώτες βοήθειες (International rescue training)
  • Sports Rehabilitation course, Rehabilitation science (E.C.O.S.E.P.)
  • Κυστική Ίνωση και παιδιατρική φυσικοθεραπεία
  • Εισαγωγικό σεμινάριο στη μέθοδο υδροθεραπείας Halliwick
  • Μέθοδο Snoezelen
  • Πιστοποίηση στη γραφή και ανάγνωση τυφλών Braille