Φυσικοθεραπευτρια NDT- MSc
Επιστημονική Συνεργάτης στο Εργαστήρι της Κίνησης

Άννα Φώτη είναι Φυσικοθεραπεύτρια με εξειδίκευση στη Νευροεξελικτική Αγωγή (Neurodevelopment Treatment – BOBATH). Το 2012 ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές τις σπουδές στο Α.Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια εργάσθηκε ως εξωτερική συνεργάτης στο ΚΑΑ ANIMUS, Λάρισα. Από το 2014 έως και σήμερα είναι εξωτερική συνεργάτης του εργαστηρίου μας. Το 2015-2016 συμμετείχε στο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης του Α.Τ.Ε.Ι.Θ με τίτλο «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ»  
Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το 2019 το πρόγραμμα Μεταπτυχιάκων σπούδων  “Παιδιατρική Φυσικοθεράπεια” του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΔΙΠΑΕ Θεσσαλονίκης με “Άριστα”.

Έχει εξειδικευτεί στις ακόλουθες τεχνικές :

  • Halliwick Foundation Course , Φιλοκτήτης ΚΑΑ, Αθήνα (2016)
  • BLS/AED PROVIDER COURSE ,  Σίνδος , Θεσσαλονίκη (2016)
  •  Εισαγωγικό σεμινάριο MAES THERAPY , ANIMUS KAA ,Λάρισα (2016)
  • Διήμερο Workshop με τίτλο « Intensive Handling and Problem Solving for Function : an NDT/ BOBATH Approach” Pamela L. Ward, Joan D.Mohr (2015)
  • Νευροεξελικτική Αγωγή BOBATH – NDT , (Basic Course The Assessment and Treatment of Adults with Neurological Conditions, Θεσσαλονίκη) (2013-2014)
  • Τεχνικές Νευρομυϊκής Διευκόλυνσης PNF, (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) (2013)
  • Εξειδίκευση στην μέθοδο kinesiotaping στην παιδιατρική (2019) 
  • Εξειδίκευση στη μέθοδο Schroth (2019)