Η μέθοδος Βοbath-N.D.T. (Neurodevelopmental Treatment-Nευροεξελικτική Αγωγή) αναπτύχθηκε
μετά το 1950 από τον Karel και την Berta Bobath, γιατρός και φυσικοθεραπεύτρια αντίστοιχα.
Οι δυό τους εισήγαγαν μια νέα μέθοδο κινησιοθεραπείας, αρχικά για ενήλικες και μετέπειτα
για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.
   Η μέθοδος βρήκε γρήγορα απήχηση και εφαρμόστηκε στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών
με νευρομυϊκή δυσλειτουργεία, καθιστώντας τη σήμερα ως την πιο διαδεδομένη μέθοδο.
   Στη δεκαετία του 1970 η Dr E. Kohn παιδονευρολόγος κι η M. Quinton φυσιοθεραπεύτρια,
πρόσθεσαν την εμπειρία τους με βρέφη έως 12 μηνών και τόνισαν τη σημασία
της πρώιμης παρέμβασης της N.D.T. σε νεογνά και βρέφη.
  Η NDT-Bobath δεν είναι μια μέθοδος αλλά “τρόπος σκέψης”. Στόχος της NDT είναι να προετοιμάσει το άτομο για επίτευξη συγκεκριμένης λειτουργικής πράξης. Χρησιμοποιεί χειρισμούς συνδυάζοντας τεχνικές αναχαίτισης – διευκόλυνσης και παράγοντας φυσιολογικά κινητικά πρότυπα με στόχο την εδραίωση λειτουργικών δεξιοτήτων. Η προετοιμασία αυτή θα πρέπει να ενσωματωθεί στην λειτουργική δραστηριότητα. Ο “τρόπος σκέψης” στην NDT δεν θα αλλάζει όσο και αν ο τρόπος εφαρμογής της μεταβάλλεται προσαρμοζόμενος στην εξέλιξη των νέων κλινικών και θεωρητικών γνώσεων.

Βασικές αρχές της Νευροεξελικτικής Αγωγής

-Έμφαση δίνεται στην ποιότητα της κίνησης.
-Στόχος είναι η λειτουργία με σεβασμό στην ποιότητα.
-Στους μακροπρόθεσμους στόχους πάντοτε κυριαρχεί η πρόληψη των αντισταθμίσεων που οδηγούν σε    ορθοπεδικές παραμορφώσεις.
-Η θεραπευτική στρατηγική είναι απόλυτα εξατομικευμένη.
-Αντιμετωπίζεται το άτομο ως σύνολο (ολιστική προσέγγιση.
-Η εκπαίδευση και η συνεργασία των γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των θεραπευτικών στόχων.
-Η συνεργασία των μελών της ομάδας θα εξασφαλίσει το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης.