Η Schroth method είναι μέθοδος αντιμετώπισης της σκολίωσης, επισήμως αναγνωρισμένη από τις διεθνείς επιστημονικές κοινότητες Scoliosis Research Society (SRS) και Society On Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment (SOSORT), που χρησιμοποιεί ειδικές εξατομικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης.

Βασίζεται στην τρισδιάστατη αυτο-διόρθωση (Auto-correction) της σκολιωτικής στάσης, στην επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης ( Self-elongation), στην εφαρμογή της στροφικής αναπνοής (Rotational Angular Breathing) και στην εκπαίδευση διατήρησης των διορθώσεων κατά τις καθημερινές δραστηριότητες (Activities of daily living training). 

Εφαρμόζεται είτε σαν αποκλειστική θεραπεία για την σκολίωση, σε μικρές σκολιώσεις κάτω από 250 ή σε ενήλικες, είτε σε συνδυασμό με τον κηδεμόνα όταν το παιδί βρίσκεται στην ανάπτυξη, είτε μετά από χειρουργική επέμβαση.